Εκεί...

Ανήκω στη λευκότητα του χώρου –

στο γαλάζιο πλάτος του ουρανού σου

Εκεί που βρίσκεται η καρδιά,

κι ας είναι αλλού το σώμα

©Μανώλης Μεσσήνης