Ηχώ...

Η διαρκής ηχώ της φωνής σου

Το παρατεταμένο μετείκασμα της εικόνας σου

Το σταμπωτό σημάδι της αφής σου

Κενός χρόνος

Ανάμεσα σε μια εκπνοή και μια εισπνοή μου

Κι εσύ χωρίς μάσκα οξυγόνου

©Μανώλης Μεσσήνης